Mi a Mária-út?

A Mária út – Via Mariae spirituális turistaút. Olyan zarándokút, mely a közép-európai népek Mária-tiszteletére épít, egyben összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül.

Célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező turista- és zarándokútvonal, illetve ezek hálózata épüljön ki Európa ezen régiójában. A Mária út összeköttetést teremt kelet–nyugat irányban az osztrák Máriazell, Budapest, Máriapócs, Füzesmikola és Csíksomlyó között, valamint észak– dél irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest és Medjugorje között. Az útvonal egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén (Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Bosznia), ezáltal kialakítva egy, az El Caminóhoz hasonló, helyi hagyományokra épülő zarándokútvonal-hálózatot.

Ez az út mindenkihez szól, mindenkit meghív. Várja azokat – nemzetiségtől és felekezettől függetlenül –, akik vallási, spirituális, önismereti célból kívánnak zarándokolni, és várja azokat is, akik egyelőre turisztikai és sport célból kívánnak azútra lépni. Ez az út híd lesz a nemzetek, a vallások, az emberek között, összeköti anyugatot és a keletet, így válik egy Kelet-közép-európai Népeket Összekötő Úttá, amely a jövőben európai kulturális úttá is válhat.